جعبه شانسی مقداد آی‌تی

تو بازی باید چیکار کنیم؟
  • 8 ثانیه وقت داری که 70 مرتبه رو جعبه ضربه بزنی!
  • اگه تونستی، بسته به شانست ممکنه برنده کد تخفیف از 50 هزار تومان تا 2 میلیون تومان باشی
  • هر روز سه بار میتونی شانست رو با جعبه شانسی مقداد‌آی‌تی امتحان کنی !
بزن بریم
جعبه شانسی مقداد‌آی‌تی
mobile
www.meghdadit.com
جعبه شانسی مقداد‌آی‌تی
ویرایش شماره
www.meghdadit.com
جعبه شانس مقداد‌ای‌تی
آماده ای ؟
click count ضربات: 0
time interval زمان: ثانیه

0 ضربه

نشد که بشه !

هنوز 0 تا شانس داری
refresh
فروشگاه مقداد‌آی‌تی
email
www.meghdadit.com