معرفی به دوستان

با خرید دوستانتان به صورت پلکانی کد تخفیف دریافت کنید...

با اشتراک کد معرف خود، به ۴ نفر از دوستانتان فرصت خرید با تخفیف ٪۵ را دهید. شما نیز با هر خرید موفق آن‌ها به صورت پلکانی کد تخفیف‌های ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی‌ دریافت کنید.


مراحل معرفی به دوستان

ثبت سفارش،

۱.پس از ثبت سفارش، به قسمت معرفی به دوستان در پروفایل خود مراجعه نمایید

. با استفاده از دکمه اشتراک‌گذاری، کد معرف خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

۲. با استفاده از دکمه اشتراک‌گذاری، کد معرف خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

 بعد از خرید موفق هر یک از دوستانتان، یک کد تخفیف برای شما ارسال خواهد شد.

۳. بعد از خرید موفق هر یک از دوستانتان، یک کد تخفیف برای شما ارسال خواهد شد.

در خریدهای بعدی خود از کدهای تخفیف پلکانی لذت ببرید.

۴. در خریدهای بعدی خود از کدهای تخفیف پلکانی لذت ببرید.

معرفی به دوستان، تنها یکی از روش‌هایی هست که می تونی از مقدادآی‌تی با تخفیف خرید کنی!
ایمیلت رو وارد کن تا کدهای تخفیف رو مستقیم برات ارسال کنیم.